Kontakty

Náš bytový dům

Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 - 24, Prostějov
Sídlo: Prostějov, Dolní 3729/12, PSČ 796 01
IČO: 262 94 095
Právní forma: společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti: správa domu

Výbor společenství:

za vchod Dolní 8   - Mgr. Martin Elefant, předseda
                                E: elefant@svjmorava.cz       M: +420 724 842 135
za vchod Dolní 10 - Pavel Svozil, člen
za vchod Dolní 12 - Tomáš Machala, místopředseda
za vchod Dolní 14 - Jana Kocourková, členka
za vchod Dolní 16 - Lenka Kolářová, členka
za vchod Dolní 18 - Hana Halmová, členka
za vchod Dolní 20 - Viktor Petr, člen
za vchod Dolní 22 - Miroslav Dadák, člen
za vchod Dolní 24 - Antonín Lumpe, člen

Kontakty na jednotlivé členy výboru jsou zveřejněny na vchodových nástěnkách.