CO DĚLAT ... když praskne radiátor

Pokud začne kapat voda z radiátoru (radiátor proreziví nebo praskne, povolí se šroubení aj.), je potřeba rychle jednat. V otopné soustavě, na rozdíl od rozvodů vody, totiž neproudí čistá voda. Co tedy dělat?

  1. Informujte místopředsedu výboru, pana Tomáše Machalu, příp. kteréhokoliv jiného člena výboru společenství, který zajistí uzavření a hlavně vypuštění příslušné otopné větve. Telefonní čísla jsou uvedena na vchodových nástěnkách nebo zde na webových stránkách.
  2. Následně člen výboru nahlásí potřebu opravy nebo výměny radiátoru panu Olejníčkovi (servis vodo-topo-plyn pro náš dům), který se s Vámi spojí a dohodnete se na opravě nebo výměně radiátoru (podle typu závady).
  3. V případě, že by Vám vznikla v bytě nějaká škoda (např. vzedmuté podlahy z důvodu úniku vody z radiátoru nebo vyplavení sousedů v nižších patrech), je potřeba tuto skutečnost zdokumentovat. Obraťte se na pana Miroslava Dadáka, člena výboru za vchod D-22, který má na starost řešení pojistných událostí.

Kategorie: