TEPLO - vývoj spotřeby a cen

Při schvalování záměru zateplit náš bytový dům argumentoval výbor společenství mimo jiné tím, že se neustále zvyšuje cena tepla. Nyní vám přinášíme přehled cenového vývoje tepla - za období let 2003-2011 vzrostla cena tepla o 50%!

 

 

Neméně zajímavá je i tabulka spotřeby tepla. Ukazuje, že oproti letům 2003 a 2004 klesla spotřeba tepla pouze o 12%. Tato úspora velmi pravděpodobně padá na vrub postupné výměny oken za nová, plastová. 

 

Ve vyúčtování, které obdržíme na jaře příštího roku, by se již měly (alespoň částečně) projevit akce realizované v roce 2011:

 • zateplení stropu suterénu nástřikem izolační pěny - předpokládaná úspora je 4%, ovšem celková úspora za rok 2011 bude nižší (předpokládáme cca. 2%), neboť
  • nástřik pěny byl proveden až v únoru, proto se toto opatření plně projeví teprve v roce 2012;
  • před nástřikem musely být odstraněny původní sklovláknité desky a několik dní nebyl strop vůbec izolován;
 • rekonstrukce střešního pláště - předpokládaná úspora je 7%, ale v roce 2011 se neprojeví v plné výši (předpokládáme cca. 2%); důvody jsou:
  • práce byly zahájeny v lednu a únoru 2011 a při rozebírání střechy docházelo k velkým tepelným únikům;
  • střecha byla nově zaizolovaná pouze po část topné sezóny;
 • výměna oken - předpokládaná úspora je 15%, ale v roce 2011 se projeví pouze v menší části (předpokládáme cca. 5%), protože náklady na otop jsou mezi první a druhé pololetí kalendářního roku rozděleny v poměru přibližně 2:1.

Očekáváme tedy snížení spotřeby tepla přibližně o 9% oproti roku 2010. Více však budeme vědět v únoru 2012, kdy obdržíme vyúčtování za rok 2011 a výše uvedené tabulky a grafy zaktualizujeme.