Zápis z jednání VS ze dne 1.3.2012

Předkládáme zápis z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8–24, Prostějov, které se konalo dne 1. března 2012. Na programu byly následující body:

 1. Zahájení
 2. Rekapitulace úkolů z předchozích jednání výboru společenství
 3. Pokračování stavebních prací na zateplení domu - zahájení prací 5.3.2012
 4. Výměna zasklení oken, výměna doposud nevyměněných oken v některých bytových jednotkách v přízemí, splácení vyměněných oken
 5. Studie centrálního satelitního systému
 6. Vyúčtování spotřeby tepla za rok 2011
 7. Snímkování domu termokamerou
 8. Balkony pro bytové jednotky v přízemí - důvody k zamítnutí
 9. Průzkum zájmu o zasklení zrekonstruovaných balkonů
 10. Kácení stromů u vchodu Dolní 16
 11. Vyklizení a likvidace staré izolace ze suterénu
 12. Rekapitulace nových úkolů

Celý zápis z jednání včetně podrobně rozepsaných jednotlivých bodů jednání naleznete v přiloženém souboru.

Přiložené soubory: