TEPLO - vyúčtování za r. 2012

Rok se s rokem sešel a již jsme od Domovní správy Prostějov obdrželi vyúčtování nákladů na teplo za rok 2012.

Projevilo se zateplení obvodového pláště bytového domu, které jsme realizovali v roce 2012? Na začátku loňského roku jsme předpovídali úsporu dalších cca. 14% oproti roku 2010, jaká je tedy celková úspora?

Cenový vývoj:

Domovní správa Prostějov, s.r.o., která je naším dodavatelem tepla a teplé vody, v loňském roce hospodařila lépe, než byla původní finanční kalkulace. Výsledná cena tepla byla nakonec o 0,38% nižší než oznámená předpokládaná cena tepla pro rok 2012. Došlo tedy k úpravě ceny z 583,20 Kč/GJ na konečných 580,99 Kč/GJ.

Cenový vývoj

 

 

Vývoj spotřeby:

Celková spotřeba tepla v našem domě za rok 2012 činí 2522 GJ. Úspora tepla oproti referenčnímu roku 2010 tak činí 986 GJ, tj. celkem 28,11% proti roku 2010. Došlo tak k navýšení úspor o více jak 9%. Tato hodnota je ale nižší, než předpokládaný nárůst o 14%. Negativní vliv mělo zejména období druhé poloviny února 2012, kdy po 2 týdny trvaly tuhé mrazy s teplotami okolo -15°C. V tuto dobu byl tepelně izolován pouze jeden štít bytového domu.

Úspory a platby za teplo:

Díky dosaženým úsporám a nízké spotřebě tepla zaplatí vlastníci bytových jednotek za teplo druhou nejnižší částku od roku 2004, a to i přes skutečnost, že cena tepla od roku 2004 vzrostla o více než 70%.

V absolutním finančním vyjádření jsme dokázali uspořit za rok 2012 celkem 520 tis. Kč. Společně s rokem 2011 činí kumulovaná úspora již 850 tis. Kč. V roce 2013 očekáváme úsporu dalších cca. 800 tis. Kč, která se bude postupně v dalších letech nadále zvyšovat. V grafu předkládáme srovnání vývoje celkových plateb za teplo bez a s realizovaným zateplením a zobrazení ročních úspor:

Výhled na další období:

Pro rok 2013 jsme u Domovní správy Prostějov objednali 2000 GJ tepla. To je v souladu s kalkulací, kterou jsme prezentovali již při schvalování záměru zateplit náš bytový dům, jakož i v komentáři k vyúčtování spotřeby tepla za rok 2011. Celková úspora tepla oproti roku 2010 se tak přiblíží 43%.