Jednání kontrolní komise

Zápis ze schůze kontrolní komise 3. 4. 2012

Kontrolní komise požádala o zapůjčení účetních dokladů – pokladny, faktury, bankovní výpisy, výpis plateb nájemného, účetní sestavy – všech dokladů, které poskytují možnost udělat si přehled o stavu pohybu financí sdružení vlastníků. Kopie dokladů byly zapůjčeny v rozsahu:

Zápis ze schůze kontrolní komise č. 23

Zápis ze schůze kontrolní komise konané dne 23.08.2011
 
Přítomni: Mazalová Alena, Pfeifrová Helena, Vavrčíková Hana

Program: Kontrola účetnictví za duben, květen a červen 2011

Ke kontrole prováděných plateb byly předloženy bankovní výpisy, pokladní doklady, výkazy účetnictví, kniha faktur včetně faktur od dodavatelů. Dále byly k nahlédnutí přiloženy výkazy účetnictví, měsíční tvorba a čerpání provozních nákladů za měsíc duben a květen 2011.

Prihlásit se k odběru RSS - Jednání kontrolní komise